Chmura wyrazowa – Tagul („u”)

Image

Chmura wyrazowa wykonana w Tagul – ćwiczenie ortografii „U”.

Reklamy

Ogólne strony edukacyjne

Zabawnik – strona powstała w ramach projektu „Słuchamy Polski” Fundacji Nowoczesna Polska. Autorką koncepcji Zabawnika jest pani Hanna Dąbrowiecka, a gry i zabawy zbierały: Krystyna Bratkowska, Hanka Dąbrowiecka, Irena Dembińska, Magdalena Guzik, Krystyna Kanecka, Krystyna Liszyk, Anna Makowiecka, Teresa Pąk, Katarzyna Szroeder-Dowjat. Treść Zabawnika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0  (można ją swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać). Można ściągnąć pdf (zabawnik).

Scholaris – portal zawierający ok. 28 tysięcy różnych bezpłatnych, elektronicznych zasobów edukacyjnych: z różnych przedmiotów, na różnych etapach kształcenia.  Projekt realizowany przez ORE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także częściowo na potrzeby programu Cyfrowa Szkoła.

Baza Dobrych Praktyk – zbiór dobrych praktyk (np. narzędzi dydaktycznych), które są przygotowywane przez Instytut Badań Edukacyjnych i bezpłatnie oferowane nauczycielom. Cenne jest odwołanie się przy narzędziach do konkretnych zapisów Podstawy programowej.

 

Strony prowadzone dla/przez polonistów

 • Zeszyty Nauczyciela Polonisty – blog prowadzony przez Koło Dydaktyków Polonistów KUL; zawiera ciekawe scenariusze lekcyjne oraz inne materiały
 • Język polski – wortal z materiałami z języka polskiego – z klarownym podziałem na tematykę wiedzy oraz umiejętności, a także poziom osób korzystających (co ważne: w całości oparty na Moodle’u!)
 • Polimedialna polonistyka – strona przeznaczona dla osób, które szukają informacji „na temat warsztatu polonisty, a zwłaszcza przydatnych narzędzi sieciowych”, prowadzona przez Agnieszkę Bieńko, doktorantkę IBE/KUL
 • Humaniści z SCE – wyjątkowe lekcje języka polskiego, odbywające się w klasie humanistycznej w Zespole Szkół Centrum Edukacji w Płocku
 • Lekcje polskiego – blog prowadzony przez nauczycielkę – Karolinę Jędrych dla uczniów jej klas w Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bytomiu. Na blogu znajduje się wiele materiałów dodatkowych, kontekstów audiowizualnych itp.
 • Wikidot Anny Czyżyckiej – materiały zgromadzone przez nauczycielkę – Annę Czyżycką dla uczniów jej klas w Gimnazjum w Stróżach. Na stronie znajdują się materiały dotyczące zarówno dydaktyki literatury, jak i języka polskiego, a także wiele materiałów dodatkowych.

 • Belferka w sieci – blog prowadzony przez nauczycielkę – Magdalenę Górę, pracującą w ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej, strona niedawno zaczęła funkcjonować (pierwszy wpis: 28.11.2013), zawiera np. wskazówki odnośnie do wykorzystania platformy Edmodo w nauczaniu języka polskiego.

 • Takie tam po polsku – blog prowadzony od 2013 roku przez Joannę Waszkowską, nauczycielkę języka polskiego w szkole podstawowej; założona strona służy zbieraniu pomysłów i realizacji projektów związanych z nauczaniem języka polskiego połączonych z kształtowaniem umiejętności cyfrowych (mapy myśli, komiksy internetowe itp.)

 • Polski na 5+ – strona założona przez nauczycielkę (na stronie brak informacji o autorce); do 2011 gromadziła materiały związane z gramatyką i literaturą na języku polskim w gimnazjum

Dokumenty prawne – podstawy programowe (i ich odpowiedniki)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. 2012 poz. 977 – obowiązujący http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17) – uchylony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090040017
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2007 nr 157 poz. 1100) – uchylone http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071571100
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2005 nr 19 poz. 165) – uchylony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050190165
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2041) – uchylony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032102041
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. 2002 nr 51 poz. 458) – uchylony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020510458
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych. (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 625) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610625
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, (Dz.U. 1999 nr 14 poz. 129) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990140129

 

Zestawienie przygotowała Urszula Czernikowska.